Connection has lost...

Kennisfestival


28-10-2019 | Rotterdam

Het kennisnetwerk van Rotterdam wordt onderhouden door verschillende partijen en organisaties. Gemeentelijke ambtenaren werken vanuit publieke waarde en gebruiken kennis bij het werk. Wetenschappers ‘moeten’ zich mengen in het (maatschappelijke) debat, kennis via (persoonlijk) contact neerleggen op de juiste plek en de gemeente Rotterdam daar helpen waar het kan. Veel partijen en organisaties doen dit goed in het Rotterdamse, met name de wetenschappers verbonden aan onze gezamenlijke kennis- en academische werkplaatsen. Op het Rotterdam Kennisfestival komen we met elkaar in contact, staat het ontmoeten centraal, delen we onze kennis met de juiste mensen en zoeken we naar mogelijkheden om deze kennis in een grotere straal te gaan gebruiken en zo te zorgen voor een optimale impact voor de stad.

Voor wie?
Goed kennis- en innovatiebeleid is primair: de sterkte van het kennis- en innovatie-ecosysteem vergroten. Dat betekent kennisontwikkeling en –circulatie stimuleren, verbindingen tussen actoren verbeteren, ondersteunen waar zinvol en uitdagen waar mogelijk.
Bron WRR-rapport.

Het Rotterdam Kennisfestival draagt hieraan bij en is voor iedereen die kennis en onderzoek beter wil (laten) benutten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers. Denk aan beleidsmedewerkers, kennismakelaars, onderzoekers, informatiespecialisten, lectoren, professoren, overige wetenschappers en Rotterdamse ambtenaren die het kennisgedreven werken (willen) omarmen.

Kennisfestival 2019 op 28 oktober
De eerste editie van het Rotterdam Kennisfestival op 12 december 2016 was een groot succes. De tweede editie op 26 maart 2018 was een groter Kennisfestival waarin het kennisgedreven werken verder werd gestimuleerd. Dit jaar gaan we op 28 oktober de kennisinfrastructuur nog breder onder de aandacht brengen en (steviger) met elkaar verbinden. Waarbij we goede voorbeelden van kennisgedreven werken vieren en daarmee het kennisgedreven werken voor de stad versterken.

Waarom een Kennisfestival?
Kennis ontstaat en bestaat op veel plekken en op veel manieren. Veel van die kennis blijft beperkt tot die plek, ook al heeft het daar zijn impact. Het verbinden van deze plekken van kennis met elkaar kan weer nieuw gebruik van die kennis genereren, nieuwe kennis creëren.