Connection has lost...

Organisatie verandercapaciteit


Onderzoeker: Marko Stupar

Het PhD-project van Marko Stupar richt zich op de wijze waarop publieke organisaties het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden combineren met veranderingen. Er is sprake van een kwalitatief onderzoek, waarbij er interviews worden gehouden bij verschillende afdelingen: binnen de clusters Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO), Maatschappelijke ontwikkeling (MO) en Stadsontwikkeling (SO). 

Alhoewel het onderzoek nog loopt is er al sprake van opvallende uitkomsten. Het blijkt dat het voor medewerkers lastig is een echte verandering aan te geven en op welk niveau deze verandering plaatsvindt. Daarnaast benoemen medewerkers vaak een diversiteit aan veranderingen waarvan de oorsprong/oorzaak voor hen niet altijd te herleiden valt. In het onderzoek staan concepten zoals red tape, digitalisering en leiderschap centraal. 

Marko Stupar is werkzaam bij de gemeente Rotterdam als manager HR Advies, Beleid en Beheer, in zijn PhD-project wilt hij praktijk en theorie aan elkaar koppelen om dit vervolgens in zijn eigen werkzaamheden toe te passen. 

Onderzoeker: Marko Stupar
Contact: m.stupar@rotterdam.nl
LinkedIn