Connection has lost...

Democratische vernieuwing en ambtelijk vakmanschap


Onderzoeker: Joëlle van der meer

Het PhD-project van Joëlle van der Meer richt zich op de verschillende uitdagingen waar publieke organisaties mee te maken hebben, uitdagingen zoals digitalisering en coproductie met burgers. Deze maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere, vaak actievere rol van ambtenaren. In samenwerking met de gemeente Rotterdam wilt zij deze uitdagingen inzichtelijker maken. 

Dit doet zij door middel van verschillende projecten binnen haar PhD, momenteel richt zij zich op een viertal onderzoeken:
  • Het eerste onderzoek richt zich of de veranderingen in het werk ook terugkomen in de vacatures die voor deze werkzaamheden geplaatst worden. Heeft er een verandering plaatsgevonden in de vraag naar specifieke competenties, opleidingsniveau of eventueel andere wensen. Daarnaast wordt er gekeken of de eventuele verandering in vacatures gelijk loopt met de opkomst en implementatie van de digitalisering.
  • Steeds vaker worden handhavers ook gezien als gastheren van de stad. Hoe ervaren deze handhavers dit, moeten zij zich hiervoor ander opstellen en levert dit eventueel problemen op in hun werkzaamheden? Het onderzoek is in de afrondende fase, het blijkt dat handhavers meestal één van de rolpercepties op zicht neemt en dat de primaire werkzaamheden daarmee niet dusdanig veranderd zijn. 
  • De gemeente Rotterdam wilt werken met een pilot van Microsoft Teams, waarmee er op afstand samen gewerkt kan worden. Aan de hand van deze pilot wordt er gekeken of deze manier van werken een goede toekomst biedt voor de gemeente, of ambtenaren in staat zijn om zich aan te passen en of het effect heeft op de resultaten.
  • Hoe gaan handhavers om met de vormgeving van de digitalisering? Bijvoorbeeld het gebruik van scanauto’s en het gebruik van digitale bonnen. En niet minder belangrijk, hoe ervaren de burgers deze nieuwe manier van handhaven. Dit onderzoek is nog in de startfase. 

Onderzoeker: Joëlle van der Meer
Contact: j.j.s.vandermeer@essb.eur.nl
LinkedIn