Connection has lost...

Democratische vernieuwing en ambtelijk vakmanschap


Onderzoeker: Joelle van der meer

Publieke organisaties hebben te maken met verschillende uitdagingen, zoals digitalisering en coproductie met burgers. Deze maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere, vaak actievere rol van ambtenaren. Dit PhD project gaat in op de vraag wat de veranderende rol van de overheid voor gevolgen heeft voor het ambtelijk vakmanschap. Welke competenties hebben ambtenaren nodig om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan? Dit vraagstuk wordt vanuit drie invalshoeken bestudeerd: (1) het effect van de maatschappelijke context; (2) de wijze waarop de organisatie de ontwikkeling van het ambtelijk vakmanschap kan beïnvloeden en (3) de effecten van ambtelijk vakmanschap op individu, organisatie en samenleving.

Contact: j.j.s.vandermeer@essb.eur.nl