Connection has lost...

De organisatie van wijkteams


Onderzoeker: Alissa van Zijl

De organisatie van zorg en maatschappelijke ondersteuning vraagt om nauwe samenwerking tussen verschillende professionals. In wijkteams werken verschillende professionals, zoals WMO-consulenten, pedagogen en jeugdpsychologen, daarom aan een variëteit aan hulpvragen in een specifieke buurt. Er wordt daarbij verwacht dat de professionals in wijkteams nauw samenwerken aan integrale zorgoplossingen. Het is echter onduidelijk of dit in alle wijkteams haalbaar is. Het centrale onderzoeksdoel van dit promotieonderzoek is daarom om het functioneren van wijkteams in kaart te brengen. Hiervoor worden jaarlijks bij meer dan duizend professionals en ongeveer honderd teamleiders gegevens verzameld met behulp van online vragenlijsten.

Onderzoeker: Alissa van Zijl
Contact: vanzijl@essb.eur.nl
LinkedIn