Connection has lost...

Werken voor de gemeente Rotterdam in coronatijd


Onderzoeker: Kenniswerkplaats - Organisaties in een Slimme Stad

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de gemeente Rotterdam van 22 april tot 1 mei een vragenlijst uitgezet onder haar medewerkers. In deze KWP-rapportage kijken we naar de werksituaties waarin medewerkers verkeren tijdens de coronacrisis in relatie tot het welbevinden van medewerkers binnen de gemeente Rotterdam. Als uitgangspunt namen we het zogenaamde werkstressoren-energiebronnen model, internationaal beter bekend als het job demands-resources model.

We onderzochten of “veeleisende werkomstandigheden” (cq. werkstressoren) zoals werkdruk, de (verminderde) werk-privé balans, extra zorgtaken (bijvoorbeeld voor kinderen en/of familieleden) en het geheel of gedeeltelijk moeten thuiswerken tijdens de coronacrisis een relatie vertonen met burn-out klachten.

Ook onderzochten we of zogenaamde motiverende werkomstandigheden (energiebronnen) een gunstige uitwerking hebben gehad op de motivatie van medewerkers tijdens de coronacrisis. Denk hierbij aan de maatregelen die de gemeente heeft genomen tijdens de coronacrisis, de ervaren steun van leidinggevende(n) en het effectief (online) samenwerken met collega’s. Daarnaast analyseerden we of persoonlijke hulpbronnen van medewerkers, zoals het beschikken over voldoende digitale vaardigheden en werkgerelateerde competenties samenhangen met het welzijn van medewerkers tijdens de coronacrisis.

Klik hier voor het volledige rapport.