Connection has lost...

De invloed van ambtelijke attitudes op de afhandeling van gebiedsadviezen bij de gemeente Rotterdam

Het onderzoek van Floris Hager (MSc Beleid en Politiek, Erasmus Universiteit Rotterdam) richt zich op ambtenaren en gebiedsbesturen (‘burgerbestuur’ als gebiedsvertegenwoordiging) van de gemeente Rotterdam. De vraag die binnen dit onderzoek centraal staat, is als volgt: “Wat is de invloed van de perceptie en attitude van ambtenaren ten opzichte van gebiedsbesturen op de afhandeling van adviezen in de context van de gemeente Rotterdam?”

Ambtenaren en gebiedsbesturen
Gebiedsbesturen (gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités) kunnen het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien over allerlei onderwerpen. Ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de adviezen en bepalen hoe relevant en belangrijk deze zijn, met mogelijke problemen tot gevolg: de afhandeling van de adviezen laat vaak lang op zich wachten en/of schiet inhoudelijk tekort. Dit roept de vraag op wat de houding van ambtenaren is ten opzichte van de gebiedsbesturen en hun adviezen.

Conclusie en aanbevelingen
Tussen ambtenaren en gebiedsbesturen is er een gebrek aan interactie en overeenstemming over wie welke rol binnen het bestuursmodel inneemt. Aan beide kanten ontbreekt het aan de juiste rolopvattingen en verwachtingen over de verhouding tussen de belangen van de stad en het gebied. Het blijkt dat de attitudes van ambtenaren de afhandeling van adviezen aanzienlijk beïnvloeden: de rolopvatting, ervaren meerwaarde van de gebiedsbesturen en responsiviteit van de ambtenaren hebben een negatieve invloed op de snelheid en inhoudelijke kwaliteit van de adviesafhandeling.

Dit antwoord legt de basis voor vijf praktijkgerichte aanbevelingen: een stoomcursus voor alle clusterambtenaren die in aanraking komen met de gebieden en wijken (1), betere (en meer) inwerking en begeleiding van gebiedsbestuursleden door de ambtelijke gebiedsorganisatie (2), verkleining van het ‘gat’ tussen de clusters en de gebieden door middel van het organiseren van bijeenkomsten (3), verduidelijking van het bestuursmodel door het college (4) en meer aandacht voor participatie bij de instroom van nieuwe medewerkers (5).

Floris Hager is alumnus van de master Beleid & Politiek aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan als onderzoeker bij het Departement Public Administration and Sociology om zijn onderzoekskwaliteiten verder te ontwikkelen. Binnen deze functie is hij betrokken bij meerdere projecten, waaronder de evaluatie van het bestuursmodel van de gemeente Rotterdam en het EUR-project ‘Evaluating Societal Impact’.

Meer weten over dit onderzoek?

Onderzoeker:
Floris Hager      
Link naar het onderzoek

Contact:
florishager@outlook.com
LinkedIn