Connection has lost...

Terugblik: Brainstormsessie Organisatievernieuwing en Innovatie

Op donderdag 16 januari 2020 vond op het SKVR in Rotterdam een inspirerende brainstormsessie van de Kenniswerkplaats – Organisaties in een Slimme Stad plaats, met als thema organisatievernieuwing en innovatie. De bedoeling van deze workshop was om op een kleinschalige, creatieve en interactieve manier uitdagingen en kennisvragen in kaart te brengen samen met projectleiders en onderzoekers. Door samen te werken met projectleiders en onderzoekers wordt de wetenschap en de praktijk samengebracht en kan men elkaar versterken om de verschillende uitdagingen aan te gaan. Onder andere prof. dr. Bram Steijn (bestuurskundige), dr. Wido Oerlemans (organisatiepsycholoog) en Joelle van der Meer (PhD student Bestuurskunde) van de Erasmus Universiteit hebben zich aangesloten bij deze sessie, ook hebben Marko Stupar (HR Gemeente Rotterdam) en verschillende projectleiders van de Gemeente Rotterdam zich aangesloten.

De brainstormsessie is begonnen met de achtergrond van de Kenniswerkplaats. Wat houdt de Kenniswerkplaats precies in?; Wat is het thema van deze Kenniswerkplaats?; Wat zijn al lopende onderzoeken?; en de nieuwe master ‘Organizational Dynamics in a Digital Society’ is toegelicht. Vervolgens werd de expertise gekoppeld aan de uitdagingen die iedereen ervaarde op het gebied van organisatievernieuwing en innovatie. Het in groepsverband brainstormen en het vaststellen en beantwoorden van kennisvragen, resulteerde in een aantal mooie pitches. Er zijn vraagstukken ontstaan op het gebied van inclusiviteit en prestatievermogen van de gelukkige werknemer, ruimte voor eigen initiatief en de rol van de leidinggevende, hoe er om wordt gegaan met een bepaalde mate van transparantie, hoe de buitenwereld wordt betrokken en hoe er met de buitenwereld wordt omgegaan bij deze veranderprocessen.

Op basis van de uitkomsten van de brainstormsessie, waaruit een aantal nieuwe onderzoeksonderwerpen naar voren zijn gekomen, zal er binnen de Kenniswerkplaats onderzocht worden hoe hier verder handen en voeten aan gegeven kan worden. Naast de nieuw aangegeven onderzoeksonderwerpen zal de Kenniswerkplaats ook nog steeds de digitalisering en het datagedreven werken blijven belichten. U bent altijd vrij om ons nog verder te voeden met ideeën over interessante onderzoeksonderwerpen!

De brainstormsessie heeft op een creatieve en interactieve manier nieuwe inzichten gebracht, daarmee is de eerste brainstormsessie geslaagd!

Het volgende evenement zal plaatsvinden in april. In april zullen wij een inspirerende spreker en mensen van verschillende takken van een organisatie uitnodigen om iets te vertellen over hoe zij een innovatie in hun organisatie goed (of slecht?) hebben kunnen laten verlopen. Meer informatie volgt!

Regelmatig updates ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!